Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Vaikų priėmimas

Vaikų priėmimo tvarka

Registruoti vaiką į darželį galite bet kuriuo metu, nurodydami nuo kurių mokslo metų pradžios (rugsėjo1-osios) pageidaujate pradėti lankyti.
Pateikti galite ne daugiau kaip du prašymus į skirtingas ikimokyklines įstaigas. Prieš pateikdami prašymą susipažinkite su Kauno miesto priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarka. Kauno miesto priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarka.

Prašymus dėl vaikų priėmimo į darželį, tėveliai gali pateikti keliais būdais:
1. Atvykdami į darželį. Tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Jankauskienė kasdien nuo 8.00 iki 16:30 val. Vaiko registravimui reikalinga pateikti vaiko gimimo liudijimą.
Telefonas pasiteiravimui: (8-37) 386 723
El. paštas: alina@zara-darzelis.lt
2. Elektroniniu būdu adresu: https://i-darzeli.kaunas.lt/

 

Prašymo pavyzdys dėl priėmimo į lopšelį-darželį

Prašymo pavyzdys dėl išregistravimo iš lopšelio-darželio