Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Apie mus

Istorija

Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1984 m. liepos 16 d. potvarkiu Nr. 260p įsteigtas Kauno 37–asis lopšelis–darželis.

Kauno miesto Valdybos 1993 m. kovo 8 d. potvarkiu Nr. 684–V 37–asis lopšelis–darželis reorganizuotas į darželį–mokyklą ir suteiktas „Žaros“ vardas.

Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2005 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. T–125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“, darželis–mokykla „Žara“ 2008 m. rugsėjo 1 d. pertvarkomas į lopšelį–darželį „Žara“.

 

Prioritetinės veiklos kryptys

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS
Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams

UGDYMO KOKYBĖ
Ugdymo kokybės gerinimas diegiant pažangias ugdymo technologijas

BENDRADARBIAVIMAS
Bendruomenės sutelktumas ir ryšių plėtojimas su kitomis šalies ir užsienio švietimo įstaigomis

 

Vizija

Visuminio ugdymo darželis, auginantis kritiškai mąstantį, savarankiškai kuriantį ir laisvą šiuolaikinį vaiką.

 

Misija

Diegiant pažangiausias ikimokyklinio ugdymo metodikas, teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, plėtojant kūrybinį-visuminį ugdymo metodą kaip pagrindą optimaliai vaiko pažangai užtikrinti.

 

Vertybės ir filosofija

Vertybės:

  • Tolerancija – pakantumas, mandagumas, pagarba kiekvienam, priimant jo individualumą ir keistumą.
  • Bendradarbiavimas – bendruomenės narių (vaikų, jų tėvų, darželio darbuotojų) partnerystė, gebėjimas dirbti kartu, dalijimasis žiniomis bei įgyta patirtimi, siekiant ugdymo kokybės bei pažangos.
  • Kūrybiškumas – laisvas mąstymas, atvirumas bei sąmoningumas įvairioje veikloje.

Filosofija:

  • Vaikai turi būti mokomi, tačiau taip pat būtina, kad jie mokytųsi patys. (Ernestas Dimnetas).