Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Švietimo pagalba

Logopedo veikla ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje

Lopšelyje-darželyje vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia:

 • logopedė metodininkė – Alė Virginija Šoblinskienė
 • logopedė – Kristina Vidikienė

Logopedės:

 • išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų pobūdį ir priežastis;
 • įvertina ir numato palankiausias, sutrikusios vaiko kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimiems mokymosi sunkumams;
 • veiklas organizuoja individuliai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti;
 • teikia patarimus tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų;
 • sistemingai kaupia logopedinio ir medicininio tyrimo duomenis, juos analizuoja;
 • dalinasi darbo patirtimi su miesto logopedais, specialiaisiais pedagogais.

Tėveliai kviečiami konsultuotis su įstaigos logopedėmis dėl vaikų kalbos sutrikimų.
Konsultacijos iš anksto užsiregistravus telefonu (8~37) 38 67 23.

Psichologo veikla ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje

Pasitikėjimas savimi – tai tikėjimas savo sugebėjimais ir pranašumu tam tikrose srityse ar situacijose. Tačiau būna, kad kartais susiduriame su įvairiais rūpesčiais, kurie gali trukdyti veiklai, bendravimui, laisvalaikiui. Laiku atpažinę rūpesčius galime išvengti problemų, kurios dažnai tampa sunkiais psichologiniais išgyvenimais, rimtais susirgimais.

Bendruomenės narių psichoemocine sveikata bei tinkamu vaikų ugdymo(si) sąlygų sudarymu rūpinasi med. psichologė Oksana Mačėnaitė

Psichologė:

 • šviečia bendruomenę psichoemocinės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • vykdo individualų/grupinį konsultacinį vaiko psichologinio įvertinimo ir tiriamąjį darbą;
 • rūpinasi tinkamo bendruomenės mikroklimato kūrimu ir palaikymu.

Tėveliai ir pedagogai kviečiami konsultuotis. Konsultacijos vyksta iš anksto užsiregistravus telefonu 8 662 26770 ar el. paštu: oksana@zara-darzelis.lt