Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

1.2% parama

1,2% parama

Gyventojai deklaruodami pajamas kiekvienais metais gali skirti paramai dalį sumokėto pajamų mokesčio nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto.

Nuo 2022 metų prašymus skirti dalį sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) paramai galima teikti tik e. būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Tą padaryti lengvai ir paprastai gyventojams padės naujasis paramos vedlys.

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki gegužės 2 d. per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą. Paramos gavėjams galima skirti 1,2 procento sumokėto GPM dalies.

Darželio surinktos ir panaudotos lėšos 2021 metais

Lentelėje pateiktos 2 programų lėšos: 1,2% darbuotojų ir tėvų paramos lėšos ir programos ,,Pienas vaikams “ lėšos. Nuo 2022 metų darželis įsipareigojo tvarkyti šios programos lėšas, todėl lėšų surenkame daugiau ir jas paskirstome visos bendruomenės poreikiams. Lėšos Panaudojimas

Iš viso surinka 3 741,06 eur.
Sporto aikštelės darželio kieme projektui parengti 1283,0 eur.
Gėlynui darželio kieme įrengti 331,49 eur.
Keturvietei virtuvės darbuotojų spintelei įsigyti 202,68 eur.
Seminarui ,,Dokumentų valdymas“ 73,0 eur.
Nepanaudotas likutis 1 850,89 eur.