Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Mokestis už darželį

Mokestis už darželį

Mokestis už darželį susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą. Priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų mokestis yra tik mokestis už maitinimą.

Šiai dienai Kaune registruotos šeimos mokestis yra:
Atlyginimas už maitinimą-2,02 eur. dienai.
Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą-0,58 eur. dienai.
Iš viso viena diena kainuoja 2.60 eur.

Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas daugiau kaip du mėnesius, direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš darželio. Atlyginimo skolos iš tėvų (įtėvių, globėjų) išieškomos LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokėjimo tvarkos aprašas

Paaiškinimas dėl darželio nelankymo

Prašymas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą lengvatos

Prašymo pavyzdys dėl maitinimo paslaugos

 

Nauji maitinimo įkainiai nuo 2022m. rugsėjo 1 dienos