Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Emocinio – socialinio ugdymo programos

Socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programa „KIMOCHIS. ANKSTYVOJI VAIKYSTĖ“. Japonų kalboje kimochi reiškia „jausmas“. Kiekvienas „Kimochis“ slepia kokį nors jausmą! Spalvingi „Kimochių“ charakteriai – nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Jausmai – tai mažos pagalvėlės. Vienoje jų pusėje yra jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“…), kitoje – atitinkama veido išraiška. Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa. Smagios, įtraukiančios ir inovatyvios pamokėlės ir veiklos, padedančios vaikams išmokti savikontrolės ir savireguliacijos, spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Vaikai ugdosi charakterį ir pasitikėjimą savimi, kaip suvaldyti stresą ir kontroliuoti impulsus. Mokosi pagarbos, atsakomybės, atsparumo ir atjautos.

Nuo 2022 m. įstaigoje ši programa įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupėje.

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Taigi, nenustebkite pastebėję, kad jūsų vaikas
darželyje išmoko atviriau kalbėtis apie tai, kas jį neramina arba diplomatiškiau sprendžia konfliktus su draugais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Programa „Zipio draugai“ įgyvendinama kiekvienais metais priešmokyklinio ugdymo grupėje.