Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Veiklos kokybės įsivertinimas

2022  M. ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

Kauno lopšelyje-darželyje „Žara“  buvo atliktas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. Atlikdami veiklos kokybės įsivertinimą įstaigos bendruomenė analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygmenimis: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai. Atliekant tyrimą, siekiama sužinoti kuo išsamesnę visos bendruomenės nuomonę apie vertinamus veiklos aspektus. 

Mokyklos įsivertinimo tikslas – kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.

 Su darbo grupės tyrimo apibendrintais rezultatus galite susipažinti čia: veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m.