Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Vaikų grupės

Pačių mažiausiųjų grupė – 1-2 m. amžiaus vaikai.

Grupėje dirbama pagal Ikimokyklinio ugdymo programą

Didelis dėmesys skiriamas vaiko adaptacijai, individualumui, kasdieninių gyvenimų įgūdžių ir savarankiškumui ugdyti. Taip pat akies-rankos koordinacijai, smulkiajai ir stambiajai motorikai lavinti. Puoselėjamos dvasinės vertybės, nuoširdumas, draugiškumas, atvirumas, kūrybingumas, atsakomybė.

Grupės aplinka ir priemonės orientuotos į vaikų amžių ir poreikius. Aplinka yra funkcionali ir lengvai keičiama. Grupės aplinkoje vaikas gali lengvai judėti ir veikti. Lengvai prieinami ir pasiekiami žaislai bei kitos ugdymo priemonės, kurios skatina bendravimą, pažinimą ir teigimas emocijas.

GRUPĖS KOMANDA

Mokytojos: Lina, Aista ir Birutė

Mokytojos padėjėja Janina

GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.30 – 18.00 val.

GRUPĖS TEL. NUMERIS

+370 676 96760

Ikimokyklinio amžiaus grupė – 2-3 m. amžiaus vaikai.

Grupėje dirbama pagal Ikimokyklinio ugdymo programą.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų adaptacijai, individualiam bendravimui su vaiku, savarankiškumo ugdymui, individualumui, sveikatos stiprinimui. Svarbu puoselėti ir pagelbėti, stebėti, drąsinti, sudominti, o ne nurodinėti ar riboti vaiką. Daug kartų per dieną apsikabiname, nes prisilietimas nuramina, taip vaikai jaučiasi saugūs ir suprasti. Vaikai skatinami drąsiai reikšti savo jausmus ir pasitikėti vienas kitu. Laiminga vaikystė neatsiejama nuo žaidimų, todėl grupės poreikiams yra pritaikyta erdvė, edukacinės priemonės, bei žaislai.

GRUPĖS KOMANDA

Mokytojos: Dovilė ir Edita

Mokytojos padėjėja Aurelija

GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.30 – 18.00 val.

GRUPĖS TEL. NUMERIS

+370 684 91039

Ikimokyklinio amžiaus grupė – 2-3 m. amžiaus vaikai.

Grupėje dirbama pagal Ikimokyklinio ugdymo programą

Grupėje didelis dėmesys skiriamas vaikų adaptacijai, savarankiškumo ugdymui, sveikatos stiprinimui, individualiam bendravimui su vaiku ir tėvais. O glaudus bendradarbiavimas su šeima užtikrina nuoseklų vaikų ugdymą.

Pagrindinis mokytojų tikslas – vaiką apgaubti meile, rūpesčiu, šiluma ir per žaidimą užtikrinti kokybišką ugdymą.

Ugdymo  veiklose integruojamos tematinės savaitės, kurios leidžia vaikams keliauti su skirtingų temų personažais ir herojais, susipažinti su supančia aplinka, tyrinėti įvairias medžiagas bei tekstūras keliaujant per įvairias mokslo sritis (STEAM).

GRUPĖS KOMANDA

Mokytojos: Rasa ir Aista

Mokytojos padėjėja Stanislava

GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.30 – 18.00 val.

GRUPĖS TEL. NUMERIS

+370 676 96367

Ikimokyklinio amžiaus grupė – 3-5 m. amžiaus vaikai.

Grupėje dirbama pagal Ikimokyklinio ugdymo programą

Grupėje auga linksmi, draugiški, kūrybingi ir nuoširdūs vaikai. Jiems sukurtoje jaukioje, skatinančioje veikti aplinkoje, vaikučiai žaidžia, smalsauja, kuria ir atranda daug naujų ir netikėtų dalykų. Tyrinėjant, bandant, eksperimentuojant vaikai įgauna žinių apie mus supantį pasaulį, ir svarbiausia – patiria  atradimo, pažinimo džiaugsmą.

Didelis dėmesys skiriamas tautiškumo ugdymui per smulkiąją tautosaką – pasakas, mįsles, patarles. Smulkioji tautosaka lavina vaikų kalbą, dikciją, ugdo vaizduotę ir mąstymą.

GRUPĖS KOMANDA

Mokytojos: Stasė ir Airida

Mokytojos padėjėja Aldona

GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.30 – 18.00 val.

GRUPĖS TEL. NUMERIS

+370 676 96419

Ikimokyklinio amžiaus grupė – 3-4 m. amžiaus vaikai.

Grupėje dirbama pagal Ikimokyklinio ugdymo programą

Vaikai ugdomi taikant Lauko pedagogikos metodą. Pagrindinis lauko pedagogikos principas – ugdymo proceso perkėlimas į lauką, į atvirą erdvę, kurioje gali vykti integruotas, patyrimais grįstas ugdymas(is), glaudžiai susietas su mus supančiu pasauliu ir tarpusavio santykiais, ryšiu su gamta.

Lauko grupė – netradicinė ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje vaikai visą arba didžiąją dalį dienos laiko aktyviai leidžia gryname ore ir gamtos apsuptyje: žaidžia, stato, karstosi, tyrinėja, klausosi, stebi, mokosi, ruošia maistą ir t. t. Čia vadovaujamasi nuostata, kad „nėra netinkamo oro, yra tik netinkama apranga“. Patalpų gali prireikti tik higieniniais tikslais, miegui ir tais atvejais, kai oro sąlygos tampa per sudėtingos.

GRUPĖS KOMANDA

Mokytojos: Daiva ir Birutė

Mokytojos padėjėja Irina

GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.00 – 19.00 val.

GRUPĖS TEL. NUMERIS

+370 676 96517

Ikimokyklinio amžiaus grupė – 4-5 m. amžiaus vaikai.

Grupėje dirbama pagal Ikimokyklinio ugdymo programą

Grupėje vieninga komanda – vaikų, tėvų, pedagogų. Mokomės vieni iš kitų, dalinamės inovatyviais ugdymo metodais pažintiniams vaikų gebėjimams lavinti.

Ugdomas vaikų suvokimas apie gamtinius reiškinius taikant STEAM metodo elementus. Bendradarbiaujant su tėvais, įstaigos bendruomene, organizuojamos STEAM veiklos ir grupėje, ir namuose.

Grupėje vaikai įgyja pasitikėjimo savimi, drąsiai eksperimentuoja, išmoksta spręsti problemas, ieško, tyrinėja, kuria, sistemina ir pristato sukurtus rezultatus.

 

GRUPĖS KOMANDA

 Mokytojos: Alma ir Nijolė

Mokytojos padėjėja Vitalija

 GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.30 – 18.00 val.

 GRUPĖS TEL. NUMERIS

+370 671 41791

Ikimokyklinio amžiaus grupė – 3-5 m. amžiaus vaikai.

Grupėje dirbama pagal Ikimokyklinio ugdymo programą

Kiekvienas vaikas yra individualybė, todėl jo tobulėjimo ir ugdymo būdas yra individualus. Vaikai  yra smalsūs, spontaniški ir žingeidūs, tad drąsiais žingsneliais keliaujame STEAM ugdymo link. Šioje kelionėje randame daug naujų ir dar neatrastų lobynų, suteikiančių galimybę realizuoti save kūrybinėje erdvėje, kurioje galima tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti, kurti.

Labai  svarbu teigiamas mikroklimatas. Tad grupėje kuriamos sąlygos vaiko emociniam komfortui ir jo asmenybės formavimuisi, sudaromos galimybės jaustis saugiam, svarbiam ir reikšmingam. Mokytojos nuolat įtraukia aktyvias ir lengvai integruojamas veiklas, kurios padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir moko spręsti keblias socialines emocines situacijas.

GRUPĖS KOMANDA

Mokytojos: Jūratė ir Andrėja

Mokytojos padėjėja Evelina

GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.30 – 18.00 val.

GRUPĖS TEL. NUMERIS

+370 676 96265

Ikimokyklinio amžiaus grupė – 3-5 m. amžiaus vaikai.

Grupėje dirbama pagal Ikimokyklinio ugdymo programą

Skiriamas  didelis dėmesys vaikų pažintinių kompetencijų ugdymui. Vieni iš būdų, skatinančių vaikų pažintinės kompetencijos tobulėjimą yra informacinių technologijų panaudojimas ugdymosi procese ir socialinis-emocinis raštingumas.

IKT yra puikus papildas vaikų pažintinės kompetencijos ugdymui: interaktyvi lenta, planšetės, edukacinė bitutė „Bee-Bot“ ir kt. IKT pagalba, vaikai lengviau susipažįsta su skaičiais, raidėmis, įgyja skaitymo, rašymo pradmenų, matematinių įgūdžių. Informacinių technologijų naudojimas mokymosi procese didina savarankiškumą, kūrybiškumą, lavina kritinio mąstymo gebėjimus.

Ikimokykliniame amžiuje vaikai subręsta emociškai – jie mokosi būti savarankiški ir atsakingi, todėl svarbų vaidmenį ugdymo procese užima socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochi”. Priemonė Kimochiai padeda vaikui suprasti ir valdyti emocijas, globoti ir rūpintis kitais, priimti atsakingus sprendimus.

 

GRUPĖS KOMANDA

Mokytojos: Beata ir Edita

Mokytojos padėjėja Ramunė

GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.30 – 18.00 val.

GRUPĖS TEL. NUMERIS

+370 676 96514

Priešmokyklinė grupė – 5-6 m. amžiaus vaikai.

Grupėje dirbama pagal Priešmokyklinio ugdymo programą

Grupės aplinka sukurta taip, kad vaikai galėtų savarankiškai žaisti, tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti.

Grupės  unikalumas – naudojami teatriniai metodai. Vaidyba – priimtiniausias  būdas vaikui išreikšti save, būti pastebėtam, suprastam ir išgirstam. Grupės veiklose naudojami teatriniai žaidimai padeda vaikams geriau suprasti pasaulį, stiprėja pasitikėjimas savimi, lavėja kūrybiškumas, vaizduotė ir kalba. Siekiama, kad vaikui atrandant save, kiekviena diena darželyje taptų spalvinga ir žaisminga, skatinanti kurti ir veikti.

 

GRUPĖS KOMANDA

Mokytojos: Laura ir Airida

Mokytojos padėjėja Laima

GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.30 – 18.00 val.

GRUPĖS TEL. NUMERIS

+370 676 96743

Mišri priešmokyklinė grupė – 4-6 m. amžiaus vaikai.

Grupėje dirbama pagal Priešmokyklinio ugdymo ir

Ikimokyklinio ugdymo programas

Ugdymas grupėje vyksta naudojant pažangiausius metodus ir būdus (STEAM medotas ir kt.),  kurie užtikrina vaikų iniciatyvumą, kūrybiškumą  ir suteikia vaikams geras emocijas.

Visi vaikai yra individualūs, atsižvelgiama į jų poreikius bei gebėjimus; skatinami būti bendraujantys ir bendradarbiaujantys, smalsūs bei kūrybingi. Įvairių veiklų metu vaikai tobulina savo mąstymo įgūdžius, samprotauja, mokosi problemų sprendimo, diskutuoti, sutelkia dėmesį, lavina pagrindinius pojūčius.

Vaikai trokšta aktyvios veiklos, todėl didelis dėmesys skiriamas vaikų fiziniam aktyvumui ir sveikai gyvensenai.

 

GRUPĖS KOMANDA

Mokytojos: Goda ir Aistė

Mokytojos padėjėja Viktorija

GRUPĖS DARBO LAIKAS

7.30 – 18.00 val.

GRUPĖS TEL. NUMERIS

+370 676 96702