Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Prioritetinės veiklos kryptys

Prioritetinės veiklos kryptys

Įtraukusis ugdymas

Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams

Prioritetinės veiklos kryptys

Ugdymo kokybė

Ugdymo kokybės gerinimas diegiant pažangias ugdymo technologijas

Prioritetinės veiklos kryptys

Bendradarbiavimas

Bendruomenės sutelktumas ir ryšių plėtojimas su kitomis šalies ir užsienio švietimo įstaigomis